Welke soorten ontwikkelingsbeperkingen zijn er?

De DSM (diagnostisch handboek) onderscheidt de volgende groepen ontwikkelingsstoornissen:

  • Persoonlijkheidsstoornissen & verstandelijke beperkingen
  • Leerstoornissen (waaronder dyslexie en dyscalculie)
  • Motorische stoornissen (dyspraxie)
  • Communicatiestoornissen (waaronder stotteren)
  • Pervasieve ontwikkelingsbeperkingen (Autisme verwante stoornissen)
  • Aandachtstekort- en gedragsstoornissen (ADHD, ODD, CD)
  • Eetstoornissen in de kinderleeftijd (waaronder pica en ruminatiestoornis)
  • Ticstoornissen (waaronder het syndroom van Gilles de la Tourette)
  • Stoornissen met de ontlasting(enurese en encoprese)
  • Andere stoornissen in de kinderleeftijd of adolescentie (separatieangst, hechtingsstoornis, selectief mutisme, stereotype bewegingsstoornis)

Wat doe je bij een vermoeden van een ontwikkelingsbeperking?

Heb je het vermoeden dat je kind een ontwikkelingsbeperking heeft, adviseren wij zo snel mogelijk contact op te nemen met de huisarts, zodat die je kan verwijzen naar een organisatie die het kind kan onderzoeken. Hoe eerder je actie onderneemt, hoe groter de kans dat een kind baat heeft bij hulp. Neem dus altijd het zekere voor het onzekere.