Druk in het hoofd

Onze ontwikkellijnen

Je ontwikkelt jezelf het beste in een groep die bij jou past in leeftijd en ontwikkeling. Onze ontwikkellijnen zijn met passende thema’s en interessegebieden afgestemd op jouw levensfase. Vanuit jouw interesses, kan je makkelijker leren omgaan met jouw uitdagingen en beperkingen en jezelf positief ontwikkelen.

Druk in het hoofd

Wij zijn er ook voor ouders

Het valt als ouder niet mee om hulp te vragen als je er zelf even niet meer uitkomt. Je kunt het gevoel hebben te falen of tekort te schieten in de opvoeding. Toch doe je er goed aan juist wel hulp te vragen. Vanuit onze ontwikkellijn Family Care kunnen wij jou ondersteuner in je rol als opvoeder.

Druk in het hoofd

Het gaat om jou!

Jouw interesses zijn ons uitgangspunt. Vanuit jouw interesses, kan je makkelijker leren omgaan met jouw uitdagingen en beperkingen en jezelf positief ontwikkelen. Bij CareHouse staat niet je beperking, maar jij zelf centraal!

Onze ontwikkellijnen

Ons aanbod is geclusterd in zes ontwikkellijnen. De keuze voor een bepaalde ontwikkellijn is afhankelijk van jouw leeftijd en ontwikkeling.

  • At the Start (2-6 jaar): Ontwikkellijn voor peuters en kleuters en hun ouders. Ieder kind ontdekt in deze prille fase van het leven steeds meer nieuwe dingen. Hoe ga je hiermee om? Klik hier voor meer informatie.
  • Kids at Home (6-12 jaar): Ontwikkellijn voor het jonge, thuiswonende kind en hun ouders. De primaire focus ligt op het functioneren in de thuissituatie en op de lagere school. Klik hier voor meer informatie.
  • Work it Out (13-18 jaar): Ontwikkellijn voor het thuiswonende kind en hun ouders. De focus ligt op de vorming van je persoonlijkheid en het vergroten van je zelfstandigheid. Klik hier voor meer informatie.
  • My Own Life (18-23 jaar): Ontwikkellijn voor jongvolwassenen. De focus ligt op  het vergroten van je zelfstandigheid en het opbouwen van je eigen leven en het leren loslaten van je ouders. Klik hier voor meer informatie.

 Daarnaast bieden we een ontwikkellijn voor kinderen en jongeren op school ‘SkoolSupport’. Deze ontwikkellijn is gericht op sociaal-emotionele ondersteuning van kinderen in de schoolsituatie en speelt in op de steeds grotere pedagogische verwachtingen waaraan leerkrachten moeten voldoen. Klik hier voor meer informatie.

Ook hebben we speciaal voor ouders / verzorgers een ontwikkellijn ‘Family Care’ waarin we  ondersteunen in de rol als ‘professionele opvoeder’. Wij helpen met het versterken van jouw opvoedvaardigheden, de omgang met je kind met een ontwikkelingsbeperking en gezinsbegeleiding. Klik hier voor meer informatie.