De OpgroeiPraktijk

De OpgroeiPraktijk is een zusterorganisatie van CareHouse

De OpgroeiPraktijk is een kleinschalige instelling voor Jeugd GGZ en biedt specialistische jeugdzorg in de vorm van onderzoek en behandeling van psychische problemen, klachten en stoornissen bij kinderen, jongeren en gezinnen.

De OpgroeiPraktijk is onderdeel van de Levéo Groep om nog betere zorg op maat te bieden op zowel cure als care. De groep bundelt de krachten van drie complementaire zorgorganisaties: CareHouse (begeleiding), De OpgroeiPrakijk (behandeling Jeugdwet 18-) en Perspectief (behandeling GBGGZ en SGGZ voor 23+).

Klik hier om meer te lezen over De OpgroeiPraktijk.