Voor leerkrachten en/of IB-ers

Binnen het onderwijs is, mede door de komst van Passend Onderwijs, een grotere diversiteit aan leerlingen gekomen. Deze diversiteit zorgt ervoor dat er meer van leerkrachten gevraagd wordt. Als leerkracht wordt je geacht een positief pedagogisch klimaat neer te zetten, waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Naast het lesgeven kan er een sterk beroep worden gedaan op jouw pedagogische vaardigheden, waar je door diverse oorzaken niet altijd aan tegemoet kan komen.

Wat kunnen wij voor je doen?

Bij SkoolSupport kan je terecht voor aanvullende begeleiding op school. Onze begeleiders komen bij je in de klas om mee te kijken, mee te helpen en vooral om mee samen te werken. Dit doen we door individuele begeleiding, specifieke ondersteuning aan kleine groepjes van maximaal 6 kinderen en/of door mee te draaien in de klas om inzicht te geven in de verschillende groepsprocessen en dynamiek. Wij spreken altijd mét de desbetreffende leerling(en) en betrekken ook zijn/haar ouders. Hierbij werken we uiteraard nauw samen met jou als leerkracht. De precieze invulling van de samenwerking bepalen we altijd in samenspraak.

Wij zien jou als expert!

Ben je geïnteresseerd in onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op. SkoolSuppport wordt soms door de gemeente betaald, maar vanuit Passend Onderwijs zijn er ook andere financieringsmogelijkheden.