Omgaan met gedragsproblemen in jouw dagelijks leven


Gedragsproblemen kunnen ervoor zorgen dat je problemen met opgroeien ervaart. In dat geval is het belangrijk om hulp te vragen. CareHouse biedt ondersteuning aan jou en je ouders bij het opgroeien met gedragsproblemen. We richt ons niet op jouw problemen, maar juist op jouw mogelijkheden.

Wat zijn gedragsproblemen?


Iedereen is weleens boos of heeft een keer ruzie. Als dit voor langere periodes het geval is en voor problemen zorgt in je contact met anderen, zoals thuis of op school, spreken we van gedragsproblemen. Met gedragsproblemen ervaar je verschillende uitdagingen en moeilijkheden in je dagelijks leven. Soms ben je zo boos of gefrustreerd dat je niet weet hoe je ermee om moet gaan. De omgang met leeftijdsgenoten is vaak lastig en je aan de regels houden is moeilijk!

Begeleiding aan kinderen en jongeren van 2 t/m 23 jaar met gedragsproblemen


CareHouse begeleidt kinderen en jongeren van 2 t/m 23 jaar met gedragsproblemen en hun gezin. We bekijken waar jij de meeste problemen ervaart en waar jouw gedrag vandaan komt. We helpen jou en je omgeving bij het omgaan met en veranderen van je gedrag. Dit doen we met behulp van onze programma’s die passen bij jouw situatie, leeftijd en levensfase.

Leuk-Leren methode bij CareHouse


De begeleiding bij CareHouse is gebaseerd op de door onszelf ontwikkelde Leuk-Leren methode. Met deze methode koppelen we ontwikkelingsgerichte begeleiding aan plezier. Dit doen we door aan te sluiten bij thema’s en interessegebieden die passen bij jouw leeftijd, levensfase en dingen waar jij met gedragsproblemen tegenaan loopt. Vanuit deze methode helpen we jjou en je gedragsproblemen beter te begrijpen en je positief te ontwikkelen.   

Begeleiding bij gedragsproblemen


We bekijken samen met jou en je ouders welke begeleiding het beste bij jou en je gedragsproblemen past. Bij CareHouse geloven we in de kracht van groepsbegeleiding. Je bent niet de enige die moeilijkheden met opgroeien en gedragsproblemen ervaart. Je kunt veel van elkaar leren door als groep begeleiding te krijgen. In de groep kun je direct oefenen met nieuwe vaardigheden die je helpen bij het leren omgaan met je emoties en gedragsproblemen. Bijvoorbeeld door niet boos te worden als je een spel niet wint, je aan regels te houden die voor de groep gelden en te luisteren naar een verhaal van je groepsgenoot zonder weg te lopen. Samen werken we aan het bereiken van jouw doelen zodat je zo snel mogelijk op eigen kracht verder kunt.

Waar biedt CareHouse begeleiding?


CareHouse heeft vestigingen op meerdere locaties in Nederland. Zo vind je ons in Aalsmeer, Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Haarlem, Hoorn, Hilversum, Groningen, Utrecht en Tilburg. We bieden groepsbegeleiding, individuele begeleiding en logeren en kampen.