Banner_WorkitOut

Methode

Work it Out richt zich op begeleiding van jongeren van middelbare schoolleeftijd. Dit doen we op geheel eigen wijze. In onze benadering, werkwijze en communicatie proberen we optimaal aan te sluiten op de belevingswereld van jongeren. Hierdoor is Work it Out dan ook een plek waar jongeren graag (en vrijwillig) komen.

Work it Out werkt met de eigen methode. Deze werkwijze zorgt ervoor dat jongeren gestructureerd werken aan door hen (met ouders) zelf gekozen doelstellingen (Goals).

 

Bij Work it Out maken we gebruik van onze eigen RSG! Methode©. Dit komt er in de praktijk op neer dat jongeren (samen met ouders) en hun casemanager periodiek stilstaan bij de ontwikkeling van de jongere. Dat gebeurt o.a. aan de hand van een RSG! Questionnaire. Deze vragenlijst geeft inzicht in de krachten en kwaliteiten van de jongere en waar de jongere zijn leerpunten heeft. Iedere periode kiest een jongere maximaal 5 ‘goals’ waaraan hij de aankomende periode gaat werken.

De RSG! Methode gaat uit van 3 repeterende opeenvolgende stappen. Door telkens de 3 stappen te doorlopen ontwikkelt de jongere zich doelbewust en proactief.

READY = Bij de start van een begeleidingsperiode wordt samen met de jongere (en ouders) de mate van zelfstandigheid op 5 ontwikkelgebieden gescoord.

SET = De jongere (eventueel met behulp van ouders) kiest een aantal doelstellingen waaraan de jongere de aankomende periode gaat werken.

GROW! = De jongere gaat met zijn doelen aan de slag tijdens de bij hem/haar passende begeleidingen.

Middels regelmatige evaluaties met de eigen casemanager wordt inzichtelijk gemaakt of de jongere vooruitgang boekt en in hoeverre er nog behoefte is aan (professionele) ondersteuning. Alles bij Work it Out is erop gericht de jongere te begeleiden naar maximale zelfstandigheid en het aanleren van de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

 

Nick gaat naar de CookOut.

Nick is 15 jaar en gaat wekelijks naar de CookOut. Samen met 6 andere jongeren en de begeleiders leren de jongeren zelfstandig koken. Van het uitkiezen van een te maken gerecht, tot het doen van boodschappen en natuurlijk het bereiden van de maaltijd zelf.

Nick heeft veel lol in het koken en geniet van de ruimte die hij en de andere jongeren krijgen om zelf invulling te geven aan de dag. Op school heeft Nick doorgaans moeite met samenwerken, bij de CookOut is daar niets van te merken. Vreemd? Nee, Nick doet iets wat hij leuk vindt en heeft met de andere jongeren 1 gezamenlijk doel. Dat zorgt ervoor dat iedereen graag zijn best doet de dag te laten slagen. Alle jongeren leren hierdoor hoe je succesvol moet samenwerken (en hoe je een lekker gerecht klaarmaakt, dat natuurlijk ook!).

Aan het eind van de dag wordt tijdens het eten de dag doorgenomen en wordt stilgestaan bij de dingen die goed gingen, maar ook de dingen die voor een volgende keer beter kunnen.


Ontwikkelplan en Periodieke Evaluatie

Iedere jongere bij Work it Out krijgt een eigen ontwikkelplan waarin beschreven staat waaraan een jongere een bepaalde periode gaat werken. Periodiek wordt met de jongere en ouders geëvalueerd en wordt het ontwikkelplan, indien nodig, aangepast. Ouders kunnen online de door de begeleiders geschreven dagrapportages en leerdoelenscores van de jongere inzien. De casemanager heeft regelmatig contact met de ouders om met hen informatie uit te wisselen.

De medewerkers

Work it Out werkt uitsluitend met medewerkers die HBO of hoger geschoold zijn en aantoonbare ervaring hebben. Zodoende zijn wij en de gezinnen gegarandeerd van een hoog basiskennis- en vaardigheidsniveau. Daarnaast worden onze medewerkers intensief getraind in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Work it Out  streeft in alle opzichten naar constante ontwikkeling en verbetering, niet alleen van jongeren!