Meer weten over Carehouse?

Klachten

CareHouse vindt het van belang dat cliënten aangeven wanneer zij het ergens niet mee eens zijn. Mocht u het van belang vinden om een klacht in te dienen, kan men kiezen uit klachtopvang, klachtbemiddeling of klachtbehandeling. Voor klachtopvang kan men terecht bij de medewerker op wie de klacht betrekking heeft , of bij haar/zijn leidinggevende. In het beginsel is het wenselijk dat een klager zijn ongenoegen, liefst zo spoedig mogelijk, rechtstreeks bespreekt met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Dat biedt de gelegenheid om gezamenlijk te kijken naar een gepaste oplossing.

Behalve Klachtopvang biedt CareHouse ook de mogelijkheid tot klachtbemiddeling. Daarvoor wendt men zich tot de Directeur. Mocht er hierna nog geen oplossing zijn gevonden kan men zich richten aan de Interne Klachtencommissie van CareHouse. Te benaderen middels het insturen van het Klachtenformulier en de machtiging tot het verkrijgen van behandelgegevens naar info@carehouse.nl met in het onderwerp van de mail "Klacht Interne Klachtencommissie". (Beleid Interne Klachtencommissie is op te vragen bij de organisatie).

 

Tenslotte is er de klachtbehandeling waarin de klacht kan worden voorgelegd aan de onafhankelijke externe klachtencommissie van Transmissie. (Reglement externe Klachtencommissie op te vragen bij de organisatie).U dient dan de klacht middels het registratieformulier en de machtiging tot het verkrijgen van behandelgegevens te versturen naar:

Ambtelijk secretaris Klachtencommissie Transmissie
Molenstraat 30
4201 CX Gorinchem

 

Formulieren:

Voor de registratie van de klacht heeft u de onderstaande formulieren nodig:

• Klachtenregistratieformulier Download (PDF, 307 kB)

 

• Machtiging tot het verkrijgen van behandelgegevens  Download (PDF, 152 kB)

Lees de jaargidsen van Work it Out en Kids at Home gemakkelijk online!

meer informatie voor verwijzers