Meer weten over Carehouse?

Het opgroeiende kind

Opgroeien gaat niet vanzelf. Het gaat met horten en stoten en af en toe loop je tegen je eigen grenzen en beperkingen aan. Of de grenzen en beperkingen van je omgeving. 
Wanneer een kind of jongere in zijn ontwikkeling dan ook nog belemmerd wordt door een ontwikkelingsbeperking is opgroeien nog een stuk gecompliceerder, voor zowel het kind, als voor de opvoeders, het gezin en de directe omgeving.
Soms kunnen ouders met kinderen met een ontwikkelingsbeperking zelf goed omgaan met de gevolgen daarvan. In veel meer gevallen is er behoefte aan ondersteuning vanuit de omgeving en/of van professionele hulpverleners.

Hulp als het je even niet zelf lukt

Wanneer een kind of jongere een ontwikkelingsbeperking heeft, zijn de horten en stoten tijdens het opgroeien een stuk heftiger dan bij een reguliere ontwikkeling. Daarnaast vraagt het ook meer van de omgeving, met name de ouders, broertjes/zusjes en onderwijzers. Het is daarom niet vreemd dat er zo nu en dan (en soms continu) hulp nodig is. Deze hulp richt zich globaal gezien op 3 gebieden: 

  1. Onderzoek van kind/jongere om beter zicht te krijgen op de oorzaken van problemen en passende ondersteuning of hulpverlening te indiceren.
  2. Behandeling of begeleiding van kind/jongere ten einde opgelopen achterstand terug te brengen of deze juist te voorkomen. Ook kan tijdens een behandeling/begeleiding alternatieve vaardigheden en- gedrag aangeleerd worden wanneer dit zich niet vanzelfsprekend ontwikkelt.
  3. Hulp aan de omgeving. Door te investeren in kennis en vaardigheden van de omgeving (ouders, leerkrachten, etc.) en deze beter te laten samenwerken ontstaat er een klimaat waarin de voorwaarden voor een wenselijke ontwikkeling beter gewaarborgd zijn. Belangrijk neveneffect is dat het de eigenkracht van ouders versterkt, doordat ze minder aanspraak hoeven doen op externe hulpverlening.

Hulp vragen is moedig!

Het valt als ouder niet mee om hulp te vragen als je er zelf even niet meer uitkomt. Vaak geven ouders aan dat ze het gevoel hebben dat ze falen wanneer ze het niet zelf lukt. Toch doe je er goed aan het juist wel te doen en getuigt het van lef en het nemen van verantwoordelijkheid voor het kind en jezelf. Voor het inzetten van hulp geldt er één vuistregel: 'Je kunt het niet te vroeg doen, wel te laat!'

Waar kun je hulp krijgen?

Voor hulp bij het opgroeiende kind kun je op verschillende plaatsten terecht.

  • Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties waar je terecht kunt met kleine en grote vragen over kinderen, opvoeden en opgroeien. Zoals vragen over zwangerschap, bevallingen, gezondheid, verzorging, opvoeding, seksualiteit, school, werk, echtscheiding, vrije tijd, drank- en drugsgebruik en meer.
  • De huisarts. Wanneer je je zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind en je wilt dat daar een expert naar kijkt, kan je huisarts je doorverwijzen naar een organisatie waar dat kan.
  • Een psychologenpraktijk. Hier kun je terecht voor een kortdurende behandeling voor een enkelvoudige klacht, bijvoorbeeld wanneer je kind problemen heeft met slapen, (faal)angst, scheiding, etc. Een doorverwijzing van de huisarts is nodig.
  • School. Op school kun je problemen die je ervaart met je kind bespreken met de leerkracht en/of de intern begeleider. Zij kennen het kind en kunnen met je meedenken over oplossingen. Zij staan ook in contact met professionals in de omgeving die je kunnen helpen.

Internet

Je kunt natuurlijk ook veel informatie vinden door grondig op internet te zoeken. Daar kun je een schat aan informatie en tal van tips & adviezen vinden. Dat maakt het ook vaak lastig, omdat er zoveel verschillende informatie is en je vaak niet weet wie de informatie verschaft en met welk belang. Het is daarom raadzaam om tijdig een stap te zetten naar professionals om je heen, die vanuit jouw belang met je kan meedenken.

Lees de jaargidsen van Work it Out en Kids at Home gemakkelijk online!

meer informatie voor verwijzers