KAH_Banner

Methode

Een kind, ook als die autistisch is, ADHD heeft of een (licht) verstandelijke beperking kan veel meer leren dan vaak aangenomen wordt. Dit vraagt wel meer inzet en kennis vanuit zijn/haar omgeving. Ieder kind is een unieke puzzel, waarbij het voor ons de kunst is, om samen met ouders, uit te vinden wat de beste manier is om het kind nieuwe vaardigheden en gedrag aan te leren.

Kinderen leren doorgaans het meest wanneer ze functioneren in groepsverband. Bij Kids at Home streven we er daarom ook naar kinderen zo veel mogelijk in groepen te begeleiden. Bij de groepsbegeleidingen wordt gebruik gemaakt van een door onszelf ontwikkelde methodiek.

LEUK-LEREN!

Bij Kids at Home werken we tijdens groepsbegeleidingen volgens onze eigen LEUK-LEREN Methode©.Een belangrijk onderdeel daarvan is het vinden van een positieve ingang bij het kind. Dat doen we o.a. door in te haken op de interessegebieden van het kind.

Onze (groeps)begeleidingen zijn onderverdeeld in 6 thema’s die overeenkomen met diverse interessegebieden van kinderen. Zo kan er een goede keuze gemaakt worden in welke begeleiding het beste aansluit. Als gevolg daarvan is de kans groot dat het kind de begeleiding als plezierig ervaart. Wanneer kinderen plezier beleven leren kinderen sneller, meer en zonder spanning.

 

Chris (8) gaat naar een CLUB.

Neem bijvoorbeeld Chris. Hij is 8 jaar en komt al 3 maanden bij Kids at Home. Iedere donderdag gaat hij na schooltijd naar de ‘Back to Nature Club’. Chris is namelijk dol op de natuur en dieren.

Samen met nog 5 andere kinderen kiezen ze altijd hun leerdoel van die dag en worden ze gewezen op de groepsregels die Kids at Home hanteert.

Als iedereen voldoende is ingelicht gaan de begeleiders samen met de kinderen aan het werk met het Thema van die dag, in dit geval Flora en Fauna. Deze week bijvoorbeeld gaan ze naar een kaasboerderij om te zien hoe kaas gemaakt wordt.

Omdat Chris het, samen met andere kinderen, zo naar zijn zin heeft doet hij positieve sociale ervaringen op en leert hij zowel bewust als onbewust nieuwe vaardigheden. Daarnaast zijn de begeleiders er om Chris gedurende de dag o.a. te wijzen op - en te helpen met zijn eigen leerdoel.

Aan het eind van de dag gaan de kinderen terug naar de Kids at Home vestiging. Daar worden de bevindingen van de dag nabesproken en krijgen de kinderen te horen hoe het met hun leerdoel ging. De ouders van Chris halen hem op en ook zij worden op de hoogte gebracht van hoe het die dag met hem is gegaan.
Ontwikkelplan en Periodieke Evaluatie

Ieder kind bij Kids at Home krijgt een eigen ontwikkelplan waarin beschreven staat waaraan een kind een bepaalde periode gaat werken. Een onderdeel van dit ontwikkelplan is een vaardighedenlijst die de casemanager van het gezin samen met ouders (en kind) invult. Dit vormt het uitgangspunt voor de leerdoelen waaraan een kind gaat werken. Periodiek wordt met ouders (en kind) geëvalueerd en wordt het ontwikkelplan aangepast. Ouders kunnen online de door de begeleiders geschreven dagrapportages en leerdoelenscores van hun kind inzien.