Meer weten over Carehouse?

Inloggen mijn dossier

Iedereen die bij CareHouse hulp krijgt heeft inzicht in zijn eigen dossier. Op ieder moment van de dag kan er meegekeken worden naar ontwikkelplannen, rapportages, scores en kosten.
Inloggen kan via www.care-less.com.

Lees de jaargidsen van Work it Out en Kids at Home gemakkelijk online!

meer informatie voor verwijzers