f Kosten & Betaling
Meer weten over Carehouse?

Kosten & Betaling

Kost zorg ook al geld?

 We hebben het er liever niet over, maar net als alles in het leven kost zorg ook geld. De begeleidingen van Kids at Home en Work it Out worden gefinancierd uit AWBZ gelden. Wanneer je een Zorg in Natura indicatie hebt, zul je met de financien (los van eventuele eigen bijdragen) niet veel te maken hebben. Wanneer je een PGB hebt zul je tot 2014 zelf het beheer over het geld moeten voeren. Dit omhelst de administratie, contractering, de verantwoording naar het zorgkantoor en de betaling van zorgverleners.

Kosten Kids at Home en Work it Out vanuit het PGB, of particulier betaald.

De begeleidingen van Kids at Home en Work it Out, die je met je PGB kunt betalen, zijn opgedeeld in 3 verschillende zorgsoorten, met bijbehorende tarieven. Hieronder zie je de kosten die verbonden zijn aan de verschillende begeleidingsvormen.  

CareHouse hanteert verschillende tarieven voor haar werkzaamheden. Deze zijn afhankelijk van de aard en de duur van de werkzaamheden. Hieronder vindt u een overzicht.

 

Type Begeleiding

Tarief per begeleidingsdag

Opmerking

Individuele Begeleiding

50,- per begeleidingsuur

De begeleidingstijd wordt per kwartier verrekend.

Dagdelen combinatiebegeleiding

 

€85 ,- per dagdeel

 

1 dagdeel combinatie is een begeleiding waarbij meerdere kinderen/jongeren aanwezig zijn en kan 2,5 tot 4 uur duren. Op 1 dag kunnen maximaal 2 dagdelen groepsbegeleiding plaatsvinden.

Meerdaagse begeleiding/ Tijdelijk Verblijf

Variabel, tussen € 300,- en   €995,- per verblijf.

Zie jaargids voor kosten per begeleiding. (Standaard 3-daags logeerweekend
€ 595,- en standaard 3-daags kamp € 695,-)

 

CareHouse werkt met haar eigen combinatiegerichte begeleidingsmethodiek (LEUK-LEREN bij Kids at Home en de RSG-Methodiek bij Work it Out).  Op dagen dat kinderen/jongeren deelnemen aan een groepsgerichte begeleiding worden ze voorafgaand en na afloop van de begeleiding in totaal 1 uur individueel begeleid. Deze tijd wordt gebruikt voor het voorbereiden op, evalueren van de groepsbegeleiding. Het bijstellen van de leerdoelen en ontwikkeling van het kind (en ouders) en het vastleggen hiervan in het ontwikkelplan. Het uur individuele begeleiding wordt bij de combinatiebegeleiding voorafgaand en na afsluiting van de groepsbegeleiding aangeboden. Hierbij wordt uitgegaan van een half uur voorafgaand en half uur afsluitend. In de praktijk kunnen hierin logischerwijs marginale verschillen zitten. Het groepsgerichte onderdeel van de combinatiebegeleiding is flexibel qua tijd. Afhankelijk van de draagkracht wordt het moment van instromen bepaald door de volgorde waarin kinderen hun individuele begeleiding voorafgaand en na afloop krijgen. Zo kan het zijn dat het ene kind 3,5 uur deelneemt aan het aan het groepsgedeelte, terwijl en ander kind maar 2,5 uur van de groepsbegeleiding aanwezig is.

Wanneer een kind/jongere door een medewerker van school/huis naar de vestiging of vice versa wordt begeleid wordt het uur individuele begeleiding verlengd met de daadwerkelijke tijd die daaraan is besteed. 

Begeleiding randvoorwaardelijk

 

type begeleiding

tarief

opmerking

Vervoer

 

 

 

 

 

 

Op basis van individuele afspraak

 

 

 

 

 

Kinderen en jongeren die van/naar een vestiging vervoerd worden, én een indicatie vervoer hebben, dienen zelf een overeenkomst te sluiten met een vervoersbedrijf. Wanneer CareHouse het vervoer organiseert/uitvoert wordt de tijd die het vervoeren van het kind in beslag neemt tegen individueel begeleidingstarief in rekening gebracht.

 

 

 

Eigen bijdrage onkosten

Variabel

Entreebewijzen van de budgethouder mogen vanuit de zorgkantoren niet vanuit PGB gelden worden betaald. Wij zijn daarom genoodzaakt deze kosten apart in rekening te brengen. U ontvangt 3-maandelijks een factuur. U kunt deze betalen uit uw vrij besteedbare budget en kan deze niet gebruiken bij uw verantwoording.

 

Rekenschema Individuele begeleiding

duur begeleiding

kosten per begeleidingsuur

vanaf 1 t/m 2 uur

€ 55,-

vanaf 2 t/m 4 uur

€ 50,-

vanaf 4 uur

€ 45,-

 

 

 

 

 

 

 

Lees de jaargidsen van Work it Out en Kids at Home gemakkelijk online!

meer informatie voor verwijzers